JURIDISCHE BESTUURSKUNDE 
IN GRONINGEN

De enige studie Bestuurskunde in Nederland die opleidt tot meester in de rechten

Docenten

Het onderwijs aan de juridische faculteit wordt op uiteenlopende manieren gegeven. De grotere vakken worden vooral door middel van hoorcolleges gegeven, soms zelfs in bioscoop Pathé aan het Zuiderdiep, of op Zernike in de nieuwe Aletta Jacobszaal. Het gaat soms wel om vijfhonderd studenten per college. Daarnaast zijn er bij veel (van deze) vakken werkcolleges met een groepsgrootte van meestal twintig of vijfentwintig studenten waarbij casusposities worden behandeld en bediscussieerd. De vakken van Juridische Bestuurskunde worden over het algemeen gevolgd door groepen variërend tussen tien en maximaal vijftig studenten. Je maakt dus onderdeel uit van een relatief kleine groep, zeker na het eerste jaar. Daardoor is het contact tussen docent en student vaak intensiever, is er veel ruimte voor interactie en krijg je meer op maat gerichte begeleiding. Dat is zeker het geval bij het Bestuurskundig Onderzoeksproject of het Seminaar Beleidsanalyse. En, uiteraard, tijdens het schrijven van je scriptie.

De docenten van de bachelor en master Juridische Bestuurskunde zijn werkzaam aan de rechtenfaculteit, bij de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde. Geestelijk vaders van deze vakgroep zijn de oud-staatssecretaris en regeringscommissaris Awb Michiel Scheltema en de oud-Nationale ombudsman Marten Oosting. In hun traditie verrichten de medewerkers van de vakgroep nog steeds onderzoek met maatschappelijke relevantie op het snijvlak van overheid, bestuur en samenleving. Daarbij worden juridische en sociaal-wetenschappelijke perspectieven afgewisseld. Het gaat daarbij om onderzoek naar het functioneren van de rechtspraak in ons land, om evaluaties van wetten, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, de Voetbalwet of de Crisis- en Herstelwet, maar ook onderzoeken op het terrein van het omgevingsrecht, sociale zekerheid en migratierecht.

De volgende docenten geven onderwijs in vakken Juridische Bestuurskunde:

Barbara Brink Barbara Brink
Barbara is de opleidingscoördinator van Juridische Bestuurskunde. Zij coördineert onder andere het stage- en het scriptieproces en geeft verschillende vakken, zoals beleidswetenschappen en het seminaar beleidsanalyse. Barbara heeft Sociologie gestudeerd in Groningen en heeft tijdens haar studies bij de universiteiten van Deusto, Uppsala en Göttingen en het CIESAS (Mexico d.f.) vakken en seminaars gevolgd. Aan de universiteit van Strathclyde, Glasgow, heeft zij onderzoek gedaan naar de rol van gemeenten bij de ontwikkeling van EU-beleid. Naast de onderwijstaken maakt zij deel uit van de opleidingscommissie van de opleiding Juridische Bestuurkunde. Voor meer informatie over Juridische Bestuurskunde kun je contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nicole Hoogstra Nicole Hoogstra
Nicole is afgestudeerd in de studierichtingen Juridische Bestuurskunde en Nederlands recht, specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkzaam als docent/onderzoeker bij de vakgroep. Ze verzorgt zowel onderwijs in diverse bestuursrechtelijke-, staatsrechtelijke-, als bestuurskundige vakken. Tevens is zij scriptiecoördinator Juridische bestuurskunde. Ook is zij coördinator Honours College Bachelor-programma van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Naast haar werkzaamheden bij de universiteit is ze lid van de bezwaaradviescommissie van de gemeente Het Hogeland en van de gemeente Oldambt.

Bert Marseille Bert Marseille
Bert Marseille is hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder de empirische bestudering van het bestuursrecht. Hij heeft Juridische Bestuurskunde, Nederlands Recht en Sociologie gestudeerd. Hij geeft onder meer de vakken Juridische Onderzoeksvaardigheden, Methoden van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Organisatie en Bestuur, Bestuursrecht 2 en Alternatieve Geschilbeslechting. Zijn onderzoek richt zich onder meer op het functioneren van procedures van bezwaar bij de overheid en van beroep op de bestuursrechter. Door dat onderzoek, en vanwege zijn lidmaatschap van de bezwaaradviescommissie van de gemeente Delfzijl, kan hij bij het onderwijs kennis van theorie en praktijk van bestuur en rechtspraak combineren.

Ko de Ridder Ko de Ridder
Ko de Ridder is hoogleraarvergelijkend publiek management. Hij is al jaren intensief betrokken bij de verbinding tussen de juridische en sociaalwetenschappelijke disciplines zoals die ook in onze opleiding gestalte krijgt. Hij is een betrokken docent die veel waarde hecht aan de wisselwerking tussen (eigen) onderzoek en onderwijs. Ook vindt hij het heel belangrijk om niet alleen de theorie maar ook de praktijk van de publieke sector in de collegezaal tot leven te brengen. Hij deed en doet onderzoek op de meest uiteenlopende terreinen van het openbaar bestuur. Dit jaar geeft hij het mastervak Modern Publiek Management. Ko de Ridder is sinds 2011 voorzitter van de vereniging Vide, de beroepsvereniging van toezichthouders en inspecteurs.

Albertjan Tollenaar Albertjan Albertjan heeft Juridische Bestuurswetenschappen gestudeerd en is daarna in dienst getreden bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft uiteenlopend onderzoek gedaan naar toezicht, handhaving, regeltoepassing door ambtenaren en boetes en zit in verschillende bezwaarcommissies. Die ervaringen uit onderzoek en praktijk gebruikt hij in het onderwijs, bijvoorbeeld in het vak Bestuur en Recht. Daarnaast is hij coördinator van een samenwerkingsproject met Mzumbe University, Tanzania, waar hard wordt gewerkt aan het verbeteren van de bestuurskundeopleiding.

Heinrich Winter Heinrich Winter
Heinrich is een gedreven onderzoeker en docent. Door de vele onderzoeksprojecten voor ministeries en gemeenten waarbij hij betrokken was en is, heeft hij veel kennis over de praktijk van overheidsorganisaties waarover hij tijdens de colleges graag vertelt. Hij geeft onder meer de vakken Elementaire Bestuurskunde en Evaluatieonderzoek en hij begeleidt het Leeronderzoek Bestuurskunde (Bestuurskundig Onderzoeksproject). Hij studeerde Juridische Bestuurswetenschappen en Sociologie in Groningen. Naast zijn werk als hoogleraar Bestuurskunde is hij verbonden aan Pro Facto, een juridisch en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau in Groningen.

Paulien de Winter Paulien de Winter
Paulien is als universitair docent betrokken bij de opleiding Juridische Bestuurskunde. Zij geeft de vakken Inleiding Rechtssociologie, Beleidsanalyse, Beleidswetenschap 2, Elementaire Bestuurskunde en Seminaar Beleidsanalyse. Daarnaast is zij coördinator van de minor Politiek en Bestuur. Zij studeerde Sociologie in Groningen en doet onder andere onderzoek naar hoe uitvoerende medewerkers omgaan met regels. Ze is gepromoveerd op het onderzoek ‘Tussen de regels. Een rechtssociologische studie naar handhaving van de sociale zekerheid’. Naast haar werk als docent is zij redactiesecretaris bij Recht der Werkelijkheid en secretaris bij de Vereniging voor Bestuurskunde Noord Nederland (VB Noord).

Vraag informatie

   Mail ons:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Kom naar onze open dagen en voorlichtingen

meer informatie

Volgende voorlichting

Sorry, no events.