JURIDISCHE BESTUURSKUNDE 
IN GRONINGEN

De enige studie Bestuurskunde in Nederland die opleidt tot meester in de rechten

Juridische Bestuurskunde: veelzijdig programma

  Juridisch
 
  Wat mag wel en wat mag niet? De juridische kaders bepalen de ruimte waarbinnen je een bestuurskundig probleem kunt aanpakken 
  Bestuurskundig
 
  Hoe functioneert het openbaar bestuur en hoe zijn ambtelijke organisaties ingericht? Is het mogelijk die organisatie te veranderen?  Denk aan het beschrijven, verklaren en oplossen van vraagstukken die te maken hebben met het bestuur, de organisatie en het beleid van organisaties in het openbaar bestuur en zijn omgeving (bijvoorbeeld het politiebestel).

  Politicologisch
 
  Beleid maken heeft veel met politiek te maken. Burgers hebben diverse wensen en er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De werking van de politiek en van macht is hierbij erg belangrijk.
  Economisch
 
  Wat kost het beleid eigenlijk en wat levert het op? Denk aan het opstellen van eenvoudige kosten-baten analyses, begrotingen en de miljoenennota van Prinsjesdag.

  Sociologisch
 
  Welke problemen zijn er in de maatschappij, en wat zijn de gevolgen van het te voeren beleid voor de samenleving? De samenleving heeft bijvoorbeeld een grote invloed op de uitwerking van een beleid en op de vraag of een wet wel of niet effectief wordt.  


Bachelor


Jaar 1

Blok Vaknaam EC
1 Algemene Rechtswetenschap 1 10
1 Rechtsgeschiedenis 1 5
2 Algemene Rechtswetenschap 2 10
2 Staatsrecht 1 5
3 Burgerlijk Recht 1 10
3 Bestuursrecht 1 5
4 Strafrecht 1  10
4 Juridische Onderzoeksvaardigheden 5Jaar 2


Blok Vaknaam EC
1 Bestuursrecht 2 / Besluitvormingsrecht 10
1 Elementaire Bestuurskunde 5
2 Burgerlijk Recht 2 10
2 Inleiding Rechtssociologie 5
3 Beleidsanalyse 5
3 Rechtseconomie 5
3 Staatsrecht 2  5
4 Methoden Sociale Wet. Onderzoek   10
4 Bestuursrecht 3 5
Jaar 3

Blok Vaknaam EC
1 Internationaal Publiek Recht 5
1 Staatsrecht 3 5
1 Theorie Sociale Wetenschappen 5
2 Europees Recht 10
2 Openbare Financiën 5
3 Organisatie en Bestuur 10
3 Bestuur en Recht 5
3/4 Bestuurskundig Onderzoeksproject  10
4 Burgerlijk Recht 3 5

Bekijk de RUG-website voor de vakomschrijvingen van het bachelorprogramma.

Master


Semester Vaknaam EC
1 Seminaar beleidsanalyse 6
1a Beleidswetenschap 2 6
1a Keuzevak specialisatie* (6)
1b Bestuur, aansprakelijkheid en privaatrecht 6
1b Keuzevak specialisatie* (6)
2 Scriptie 18
2a Modern publiek management  6
2a Keuzevak specialisatie*
(6)
2b Toezicht en rechtshandhaving  6
2b Keuzevak specialisatie* (6)
* Studenten kiezen twee specialisatievakken (Openbaar Bestuur, Sociale Zekerheid of Omgevingsrecht). 

Bekijk de RUG-website voor de vakomschrijvingen van het masterprogramma.

 

Juridische Bestuurskunde: inhoudelijk sterk

De opleiding Juridische Bestuurskunde leidt juristen op met uitgebreide kennis over de manier waarop het (openbaar) bestuur is georganiseerd en functioneert.Brede oriëntatie op het recht

Binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid, biedt de specialisatie Juridische Bestuurskunde naast juridische kennis en vaardigheden, ook inzichten over de omgeving waarin het recht functioneert. Door middel van vakken zoals bestuurskunde, beleidswetenschappen, sociologie, politicologie en organisatietheorie wordt de werking van juridische regels in de praktijk bestudeerd.

Juist deze bredere oriëntatie op het recht in de samenleving zorgt er voor dat juristen goed voorbereid zijn op hun toekomstig werk. De problemen waar juristen mee in aanraking komen zijn steeds complexer, waardoor het meerwaarde heeft de vaardigheden en kennis van het recht aan te vullen met basiskennis en academische vaardigheden vanuit de sociale wetenschappen. De praktijk, waaronder advocatenkantoren, vraagt ook om deze verbreding.

Deze combinatie van kennis en vaardigheden wordt behalve in Groningen in geen andere reguliere juridische opleiding in Nederland op deze manier aangeboden.

Studenten die naast een dergelijke verdieping ook een baan als advocaat, rechter of officier van justitie ambiëren, kunnen door het volgen van een beperkt aantal extra vakken in aanmerking te komen voor het civiel effect. Het gaat om de vakken Strafrecht 2 en 3, Burgerlijk procesrecht 1 en Handelsrecht tijdens de bachelor, en om maximaal drie extra keuzevakken in de master.

Maatschappelijke problemen

Bij Juridische Bestuurskunde houd je je altijd bezig met een concreet maatschappelijk probleem: het gaat ergens over. Een bestuurskundige analyseert problemen en kijkt daarbij naar de rol van de overheid. Er zijn verschillende soorten vragen die een bestuurskundige zich daarbij stelt: politicologische, juridische, sociologische, organisatiekundige en economische vragen. Juridische Bestuurskunde is een veelzijdige studie, waarin je leert problemen van alle kanten te bekijken. En je leert vooral ook te denken in oplossingen! De overheid kent enorm veel variatie (van lokale, landelijke en Europese overheden tot internationale instellingen (VN, NAVO) en semi-publieke instellingen  (zoals de politie, zorgverzekeraars, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, en onderwijsinstellingen). Daarom biedt de studie je de mogelijkheid je met veel uiteenlopende, interessante vraagstukken bezig te houden.

Lees meer...

Juridische Bestuurskunde laat instroom toe vanuit verschillende vooropleidingen

Bachelor

Vanaf 2013/2014 maakt de specialisatie Juridische bestuurskunde leel uit van de brede bachelor Rechtsgeleerdheid. Om te kunnen instromen in het eerste jaar van de studie Rechtsgeleerdheid, hanteert de universiteit de volgende eisen:

Vanaf het VWO:


Vanaf de HAVO:


Vanaf het HBO:


In beginsel kan iedereen met een VWO-diploma aan de studie beginnen. Er zijn geen specifieke vakken verplicht.

Met alleen een HAVO-diploma is de studie niet toegankelijk. Je zult bijvoorbeeld eerst een VWO-diploma moeten halen. 
HBO-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot deze studie. De opleiding kan aanvullende eisen stellen. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.

Informatie over de aanmeldingsprocedures vind je op de RUG-site, net als informatie over matching.

Master

De toegang tot de master staat open voor iedereen die de bachelor Rechtsgeleerdheid met de richting Juridische Bestuurskunde heeft afgerond. Studenten met een juridische, een bestuurskundige of een sociaal wetenschappelijke HBO- of WO-bachelor volgen eerst een schakelprogramma dat is afgestemd op hun vooropleiding en maximaal één jaar duurt. Een deel van de vakken kan in de minor van de bachelor gevolgd worden. Studenten die overwegen om na hun bachelor deze master te volgen kunnen een gesprek aanvragen bij de opleiding via juridischebestuurskunde @ rug.nl, of bellen of mailen met de opleidingscoördinator, dr. Barbara Brink, 050 363 56 75, b.brink @ rug.nl. De te nemen stappen voor toelating en het aanmelden staan toegelicht op de RUG-site. 

Deeltijd

De master Juridische Bestuurskunde kan ook in deeltijd worden gevolgd. De grote (juridische) vakken en bijbehorende werkgroepen worden aangeboden in de avonduren of zijn via streaming video via internet te bekijken. De kleinere vakken worden alleen overdag aangeboden. Zie voor meer informatie 'Studeren in deeltijd'.

Overig

De University Student Desk heeft verdere informatie m.b.t. collegegeld en inschrijving. 


Vraag informatie

   Mail ons:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Kom naar onze open dagen en voorlichtingen

meer informatie

Volgende voorlichting

Sorry, no events.

Quotes

Sjoerd van den Berg (pas afgestudeerd Juridisch Bestuurskundige)

Mijn doel was om een studie te vinden waarmee ik goed uit de voeten kan in het openbaar bestuur, en dat geeft deze studie zeker! Je wordt zowel breed (juridisch en bestuurskundige) als grondig (verdieping) opgeleid.


Iris van Buggenum (vierdejaars studente):
De studie is opgebouwd met een goede balans tussen wetenschappelijke disciplines. Je oriënteert je zeer breed met vakken zoals burgerlijk recht en staatsrecht, maar ook met bestuurskundige vakken als theorieën sociale wetenschappen en bestuurlijke organisatie. Dit alles wordt besproken aan de hand van zeer actuele onderwerpen. Door al deze verschillende invalshoeken kom je er goed achter waar jouw interesses nou eigenlijk liggen!